Zondag 8 oktober was de collecte bestemd voor het bouwproject van een nieuwe kerk in de regio Commewijne Suriname. Dit enorme project komt voort uit een roeping die Piere en Georgestine hebben ervaren: om Gods Woord te verspreiden in de nieuwe wijk waar ze inmiddels 2 jaar wonen. Ze doen dit in samenwerking met andere gemeenten in de buurt; Gem. Kom na Jezus, Gem. Begin Familie fu Gado International, Gem. Jezus gi wi libi, Gem. House of Glory. Piere geeft aan dat er dringend geld nodig is voor de laatste afrondende fase van het kerkgebouw. Wil je bijdragen maak een bedrag over op het rekeningnummer van de gemeente onder vermelding van 'Kerk in Suriname'.

Piere en Georgestine

De collecte van zondag 8 oktober bracht, op vijf cent na, honderdzeventig euro op. Op vrijdag 13 oktober stond de tellerstand, inclusief de collecte, op € 494,95.

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram