Privacybeleid

Privacyverklaring website Evangelische Gemeente Krimpen
De Evangelische Gemeente Krimpen verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van haar leden.Dat betekent dat zij zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet houden.Er gelden verschillende regels voor het doorgeven van gegevens van leden binnen de gemeente zelf en daarbuiten.

Interne verstrekking
Een kerk mag bepaalde gegevens van leden (zoals naam, adres en woonplaats) binnen de eigen organisatie doorgeven. Dit is nodig om de gemeente draaiende te houden.Een penningmeester heeft gegevens van de leden nodig om de de donaties te kunnen registreren.

Verstrekking aan derden
Om gegevens van leden te mogen verstrekken aan derden (personen of organisaties buiten de gemeente) is toestemming nodig van de leden. Zo verwerken kerkgenootschappen per definitie bijzondere persoonsgegevens, omdat het gegevens zijn over iemands religie.Deze gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen worden verstrekt.
Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram