Kinderdiensten Evangelische Gemeente Krimpen

Er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht - Psalm 22:31b

Gods liefde kenbaar maken aan de kinderen

We willen de kinderen in ons midden door middel van de bijbel laten zien wie de Here Jezus is en we hopen de kinderen tijdens de kinderdienst iets van Gods liefde te laten zien. Ze krijgen handvatten mee voor de toekomst: Bijbelkennis, het gevoel dat ze ertoe doen en stukje opvoeding als het gaat om voor elkaar te zorgen, elkaar te vergeven en naar elkaar te luisteren.

Kortom, doen wat de Here Jezus ons leert!

De samenkomst / kinderlied

Alle kinderen blijven gedurende de eerste 25 minuten in de dienst in de grote zaal, daarna volgt het kinderlied. Door middel van het kinderlied wordt aan de kinderen op speelse wijze en op hun eigen niveau iets van het evangelie verteld. Aansluitend wordt een bijpassend lied gezongen. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de kinderen bij de dienst vergroot. Door het kinderlied mogen de kinderen ervaren dat er speciale tijd en aandacht voor hen is binnen de eredienst, de kinderen horen erbij, ze zijn waardevol. Daarnaast is het ook voor de kinderen een duidelijk herkenningspunt wanneer zij naar hun eigen dienst kunnen gaan.
kinderdienst evangelische gemeente krimpen

Kinderwerkers

Alle kinderwerkers zijn lid van de gemeente en hebben hart voor het kinderwerk. God geeft mensen gaven om een bediening te kunnen uitvoeren binnen een gemeente. Zo hebben we een fantastisch team bij elkaar die elkaar steunen, aansturen en bemoedigen. We komen een aantal keren per jaar bij elkaar om te vergaderen en zo belangrijke zaken door te spreken. Een kinderwerk coördinator zorgt voor de organisatorische zaken en de invulling door het jaar heen.
Zonder kinderwerkers zijn er geen kinderdiensten, dus als u zich geroepen voelt meldt u zich dan bij de coordinator.

Indeling kinderwerk

Onderbouw groep 1 t/m 4
Bovenbouw groep 5 t/m 8

Praktische invulling van de kinderdiensten

Crèche

We leren de kinderen op de eerste zondag van de maand een nieuwebijbeltekst aan, dit aanleren kan op verschillende manieren gebeuren, b.v. door de tekst op het bord te schrijven en telkens een woord uit te wissen of door competitieverband etc. De kinderen hebben allemaal een bijbeltekstblad en hierop worden alle bijbel teksten van een jaar genoteerd. Aan het einde van de maand wordt de tekst overhoord en krijgen de kinderen die de tekst op kunnen zeggen een sticker op hun bijbeltekstblad. Hierbij gaat het er niet om of de kinderen de tekst voor100% goed kunnen opzeggen, we kijken ook naar de inzet en de capaciteit van de kinderen.

Onderbouw en bovenbouw

Kring gesprek

Wat houdt de kinderen bezig, wat is er gebeurt afgelopen week , leuke en niet leuke gebeurtenissen. Alles mag besproken worden en geleerd wordt dat iedereen gelijk is.

Onderwerp

Volgens het kerkelijke educatie programma “vertel het maar .nl“ behandelen we een onderwerp voor wat breed wordt gedragen in de regio en ook landelijk.

Gebed

We bidden met de kinderen en stimuleren alle kinderen om hieraan mee te doen: de kinderen mogen zelf gebedsonderwerpen aandragen.

Creativiteit

Om het Bijbelverhaal extra kracht bij te zetten wordt er op een creatieve manier een bijpassend “werkje” gemaakt aan het einde van de kinderdienst. De kinderwerkers hebben zo elk hun eigen inspiratie en creativiteit om er iets leuks van te maken zodat de kinderen thuis een aandenken hebben.

Kindermiddag

Eens per jaar organiseren we een kindermiddag in de vrije natuur waar we met de crèche / onder en bovenbouw spelletjes doen op een gezellige en ongedwongen manier.
bijbelteksten leren kinderen

www.vertelhetmaar.nl

Vertel Het Maar wil Christus dienen en Gods werk voor kinderen en jongeren inhoud geven. Daarin heeft de stichting Vertel Het Maar het verlangen dat alle kinderen een persoonlijk geloof ontvangen met Jezus Christus. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen de Bijbel en het Evangelie goed weten toe te passen in het dagelijkse leven. Wij willen dat ons materiaal daarin bijdraagt. Zodat ze weten op te groeien in én deel zijn van een inspirerende kerk. Maar ook het gezin en de school horen hierbij. Zodat ze als volwassenen met een levend geloof de kerk zullen meedragen.
Het is dan ook onze missie om kinderen te helpen om te groeien tot leerlingen van Jezus.

Projecten

Tijdens de bijzondere feestdagen door het jaar behandelen we projecten uit “vertel het maar” waarbij de kinderen een verband gaan zien in de toeleving naar bijvoorbeeld de geboorte van Jezus met Kerst of de Kruisiging de veertigdagen tijd naar Pasen etc. De projecten worden tijdens het kinderlied in de dienst besproken zodat iedereen kan meegenieten van wat de kinderen allemaal doen en meemaken

Contactpersoon kinderwerk

Marcel Breuker (coördinator)
Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram