Visie Evangelische Gemeente Krimpen

Toewijding en overgave

Zorg dragen voor elkaar

Samenkomen in kleine kringen.
Het vormen van een gemeenschap van geestelijke mensen. Het gaat om mensen die de Here Jezus gehoorzaam willen zijn op grond van Zijn Woord.
We zien naar elkaar om en we streven naar eenheid in verscheidenheid.

Gelovig uitzien naar opwekking

Dat wil zeggen door bidden, vasten en het prediken van het Evangelie zal de Here ons de oogst binnen laten halen.

Voorwaarde voor een vruchtbare gemeente

Toewijding
Overgave

Reality check

Hoe staat het met het lezen, geloven en doen wat de bijbel zegt? Met je gebedsleven en het bezoeken van de samenkomsten?
Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram