Welkom op onze website! Op deze pagina vindt u wekelijks een overzicht van de geplande activiteiten van de Evangelische Gemeente Krimpen, te beginnen met de Bijbeltekst van de week, de spreker van de komende zondag en ook de spreker van de zondag daarna.


Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.
-- Johannes 14:26 --

Zondag 26 mei 2024, 10:00 uur, Samenkomst in De Tuyter. Persoonlijke getuigenissen.

31 mei - 1 juni 2024

De kracht van ’s nachts bidden

Vervolgde christenen hebben het vooral ‘s nachts moeilijk. Velen liggen wakker of durven niet te slapen omdat ze last hebben van afschuwelijke nachtmerries of diepe angsten.

Nacht van Gebed: op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Jemen, Noord-Korea, Iran, Nepal en China.

Van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni 2024 is de Nacht van Gebed. Overal in Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden. U bent van harte uitgenodigd om, hardop of in stilte, mee te bidden.

In Krimpen wordt de Nacht van Gebed gehouden in de Rehobothkerk, Landerijen 1, Krimpen aan den IJssel.
Van 19.30 uur – 20.30 uur is er een speciaal kinderprogramma
Van 22.00 uur – 06.00 uur is de Nacht van gebed voor volwassenen
Om 05.00 uur hopen we een gezamenlijke gebedswandeling te maken.
U bent zowel de hele nacht welkom, als een gedeelte van de nacht.

Zondag 2 juni 2024, 10:00 uur, Samenkomst in De Tuyter. Spreker: Kenneth Terhaar.

Bekijk eerdere preken in het Preek Archief

Op zoek naar onze geloofsbelijdenis? Klik hier.

Zaterdag 15 juni is er een speciale dag voor vrouwen, die wordt gehouden in samenwerking met de Fonteinkerk. Het wordt een dag om samen de Here God te zoeken, plezier te hebben en gezegend te worden. Het thema is "Wees als Esther" naar aanleiding van het bijbelboek Esther. Het programma begint 's ochtends om 10.00 uur, maar de zaal is geopend vanaf 09.30 uur. Er zijn verschillende sessie met gelegenheid tot interactie na een plenair gedeelte. Om 12.00 uur is er een lunch. In verband met de catering is het noodzakelijk dat u zich opgeeft. U kunt zich registreren door het scannen van de bijgaande QR-code, die u naar uw bank-app brengt. De bijdrage (p.p.) is € 5,-- voor bestrijding van de onkosten. Als het niet lukt om het via de app te doen kunt u ook deze link naar een betaalverzoek gebruiken of € 5,-- overmaken naar de bankrekening van de Evangelische Gemeente Krimpen NL79 RABO 0361 920 377 onder vermelding van "Vrouwendag 2024".

Wanneer: Zaterdag 15 juni om 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
Locatie: Fonteinkerk, Burg. Aalberslaan 41, Krimpen aan den IJssel

In het jaar dat de Evangelische Gemeente Krimpen haar 25-jarig jubileum vierde hebben we voor het eerst een speciale Johannes de Heer-avond gehouden. De liederen uit deze bundel zijn bij veel wat oudere mensen nog steeds geliefd. In de afgelopen tijd hebben wij deze avonden herhaald en vrijdag 12 april 2024 hebben we weer een Johannes de Heer-avond georganiseerd in De Tuyter. Naast het vaste programma was er, rond de pauze, ook gelegenheid om wat verzoeknummers op te geven.

Wie deze avond nog eens wil bekijken kan het vinden via de volgende links.
Programma voor de pauze : klik hier
Programma na de pauze : klik hier

In onze gemeente hebben we een enthousiaste jongere die altijd bereid is om de handen uit de mouwen te steken en ook best avontuurlijk is aangelegd. Volgend jaar (2024) hoopt zij op stap te gaan met World Servants. Het gaat om Eva van der Keur en we laten haar hier even zelf aan het woord.

"Sierraaaaaaah… Heb ik je aandacht? Ja? Fijn.
Ik geloof dat wij deze wereld allemaal op onze eigen manier een beetje beter kunnen maken. Daarom kan ik met heel veel enthousiasme zeggen dat ik dit jaar van plan was om mee te gaaan om precies dat te doen in Nepal. In Nepal waren er echter problemen met de aankoop van de grond, waardoor dat project helaas niet door kan gaan. Nu gaan wij dus naar Sierra-Leone om nieuwe klaslokalen te bouwen in Magbafth waar de leerlingen veilig zijn, zonder lekkage les krijgen en elke dag naar school kunnen.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij zelf hun reisbijdrage (en als het kan nog wat meer) bij elkaar sparen door sponsoring, klusjes, verkoopacties en ga zo maar door.
Als je Eva wil sponsoren kan dat het beste via deze link.
Deze link hierboven brengt je op de website van World Servants. Het geld wat hier binnenkomt wordt automatisch gekoppeld aan het persoonlijke account van Eva.
Omdat World Servants een ANBI is zijn deze giften belasting-aftrekbaar.

Meer informatie over het project? Klik hier.

Zondag 8 oktober was de collecte bestemd voor het bouwproject van een nieuwe kerk in de regio Commewijne Suriname. Dit enorme project komt voort uit een roeping die Piere en Georgestine hebben ervaren: om Gods Woord te verspreiden in de nieuwe wijk waar ze inmiddels 2 jaar wonen. Ze doen dit in samenwerking met andere gemeenten in de buurt; Gem. Kom na Jezus, Gem. Begin Familie fu Gado International, Gem. Jezus gi wi libi, Gem. House of Glory. Piere geeft aan dat er dringend geld nodig is voor de laatste afrondende fase van het kerkgebouw. Wil je bijdragen maak een bedrag over op het rekeningnummer van de gemeente onder vermelding van 'Kerk in Suriname'.

Piere en Georgestine

De collecte van zondag 8 oktober bracht, op vijf cent na, honderdzeventig euro op. Op vrijdag 13 oktober stond de tellerstand, inclusief de collecte, op € 494,95.

Graag willen wij jullie aandacht vragen voor een belangrijk initiatief waar wij nauw bij betrokken Zijn, namelijk het werk van Stichting Coming Home, een organisatie die zich inzet voor de allerarmsten in Roemenië.

De missie van Coming Home is om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken door middel van educatie voor Roma kinderen. Door hen de mogelijkheid te bieden om onderwijs te volgen, willen we hen helpen om een betere toekomst op te bouwen. We weten dat onderwijs belangrijk is en dat het impact heeft in het leven van deze kinderen.

Daarnaast zorgt Coming Home ook voor het levensonderhoud van Daan en Debora de Groot, een echtpaar dat al meer dan 15 jaar in Roemenië woont. Debora heeft haar roots in de Evangelische Gemeente Krimpen. Voor Daan is dat de Rehobothkerk. Daan en Debora geven leiding aan ons project, zijn nauw betrokken bij verschillende missionaire en hulpverleningsinitiatieven en hebben hun leven gewijd aan het helpen van de lokale gemeenschappen.

Om het werk voort te kunnen zetten en de projecten te blijven ondersteunen, is jullie hulp hard nodig. Daarom wil ik jullie vragen om vriend van Stichting Coming Home te worden voor slechts €6 per maand. Dit kan online gedaan worden via https://www.stichtingcominghome.nl/vriend/. Met jouw hulp kunnen we ervoor zorgen dat Roma kinderen toegang krijgen tot onderwijs en kunnen we blijven bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerarmsten in de Roemeense samenleving.

Om meer te weten te komen over onze stichting en hoe je kunt helpen, nodig ik jullie van harte uit voor een informatieavond op 24 augustus. Deze avond zal plaatsvinden in de Rehobothkerk, Landerijen 1, Krimpen aan de IJssel en begint om 19.30 uur. Tijdens de avond zullen we meer vertellen over onze projecten, de impact die we hebben gehad en hoe jullie kunnen bijdragen. Als je wilt komen kun je je opgeven op het formulier op deze pagina: https://www.stichtingcominghome.nl/coming-home-avond-24-augustus-2023/

Dank jullie wel voor jullie tijd en overweging. Wij zien ernaar uit om jullie te zien op de informatieavond en om samen ons steentje bij te dragen aan het werk van de stichting. 

Iedere week wordt er een opname gemaakt van de preek. Deze wordt meestal in de loop van de maandag op de website geplaatst. U kunt deze preken terugvinden via de volgende link.

Preken terugluisteren (alleen audio) kan ook via het menu-item "Preken".

Huiskringen, kleine groepen, cel-groepen, groei-groepen, allemaal andere namen voor dezelfde gebeurtenis. Al sinds het begin van haar bestaan heeft de Evangelische Gemeente Krimpen bijeenkomsten bij gemeenteleden thuis, die momenteel door ons "kleine kringen" genoemd worden. Dit zijn dus bijeenkomsten in huiselijke kring waarbij tijd genomen wordt om elkaar beter te leren kennen, aandacht te hebben voor elkaars hoogte- en dieptepunten, te bidden en met elkaar te praten over een bepaald Bijbelgedeelte.

De komende tijd, tot aan de zomervakantie, zullen wij het met elkaar hebben over het Bijbelboek Nehemia. Nehemia was een interessante man, die hart had voor zijn volk, veel gebeden heeft, maar ook de handen uit de mouwen stak om daadwerkelijk de muren van Jeruzalem weer op te bouwen en zijn volksgenoten te bemoedigen en op te bouwen. Ook hield hij zich niet in als er een en ander recht gezet moest worden. Kortom het beloven de komende tijd interessante avonden te worden.

Lang geleden (tachtiger jaren van de vorige eeuw) bestond er in Haarlem een muziek/zanggroep die Efraïm heette. Ondergetekende was destijds een van de leden van die groep. Wij zongen toen ook over Nehemia in de "levende stenen musical" wellicht vindt u het leuk om die te luisteren. (ca. 9 minuten).

Levende Stenen | Nehemia | (c) Wiebe Glastra 1981.

Vindt u het leuk om deel te gaan nemen? Kom dan zondags naar onze gemeente en informeer naar de mogelijkheden.

Joop Muis

Tot aan Pasen gaan we verschillende vragen langs die Jezus zijn leerlingen en omstanders vroeg. Hij stelde deze vragen toen in een heftige tijd, zowel historisch, maatschappelijk als geestelijk. Sommige vragen kunnen daardoor soms heel diep gaan, of kunnen we ervaren als stellig of uitdagend. Jezus stelde deze vragen juist om iets los te maken in Zijn omstanders. Wat de vragen ook met je doen, weet dat onze Heer met (w/b)armhartigheid naar ons kijkt. Dat zijn doel steeds is geweest, doorzetten tot het eind om God's wil te doen en ons daarmee een hoopvolle toekomst te geven!


8/4/2023 | Jezus heeft alles doorstaan. Zoveel meegemaakt, maar dit was iets nieuws. Een dieptepunt… Jezus kon zich niet meer optrekken aan zijn Vader. Hij moest de pijnlijke vernederende en dodelijke straf alleen dragen. Lijden in eenzaamheid. Waarom, waarvoor? Misschien wel omdat jou en mijn zonde aan Hem kleefden… Lees : Mattheüs 27:46

Zaterdag 8 april 2023 | Mattheüs 27:46

Pasen 2023. De Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk opgestaan!
De 40 dagentijd is voorbij, maar Simon heeft nog een toegift gemaakt.

Pasen 2023 | Toegift!

Oudere vragen . . .

Donderdag 16 maart vervolgen wij onze serie Bijbelstudieavonden over een "Bijbelse gemeente". Deze keer zal de avond worden verzorgd door Martin Penning en heeft als titel "Een liefhebbende/verzorgende gemeente". Martin en zijn vrouw Jeanet zijn sinds 2016 verbonden aan een fulltime Bijbelschool genaamd Gospel for Europe. Deze bijbelschool was eerst gevestigd in Hilversum. Na drie jaar is de Bijbelschool in 2019 verhuisd naar Amerongen en gevestigd in Hebron, waar ze verder is gegaan onder de naam Gospel Mission. Het gebouw Hebron herbergt naast Gospel Mission ook de parttime Bijbelschool Filadelfia en de platforms Hart voor het Gezin en Hart voor de Gemeente. Deze vier bedieningen functioneren onder de overkoepelende stichting Hebron Missie.
Het is ons verlangen dat Hebron een plek mag zijn waar studenten worden onderwezen en velen worden bemoedigd en toegerust. Onze rol binnen de organisatie is het samenleven met de fulltime studenten van Gospel Mission. Jeanet is mentor van de vrouwen en Martin van de mannen. Daarnaast verzorgt Martin lessen voor zowel de fulltime, als de parttime Bijbelschool.

Om de week hebben wij in de Evangelische Gemeente Krimpen een speciale gebedsavond waarin voorbede gedaan wordt voor de gemeente, gemeenteleden en de wereld om ons heen. Gebedsavonden zijn nooit populair. Het aantal bezoekers is nooit geweldig groot. Dat schijnt al een lang voorkomend 'probleem' te zijn want Andrew Murray (1828 - 1917) schrijft hier ook al over in zijn bijbels dagboek getiteld "Gods beste geheimen voor uw dagelijks geloofsleven". Het stukje voor 7 februari luidt als volgt:

O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren geposteerd die dag en nacht tot God zullen roepen voor de vervulling van zijn beloften. Neem geen rust, u die bidt, en geef God geen rust tot Hij Jeruzalem een hecht fundament geeft en zij over de hele wereld respect en bewondering afdwingt. (Jesaja 62:6,7)

Wachters worden gewoonlijk gezet op de muren van een stad om de heersers te waarschuwen voor komend gevaar. God stelt wachters aan, niet alleen om de mensen te waarschuwen, vaak willen ze niet luisteren, maar ook om op Hem een beroep te doen hen te hulp te komen wanneer er nood is of de vijand dreigt. Het kenmerk van echte voorbidders is dat ze nooit zullen zwijgen, dat zij zicht dag en nacht geen rust gunnen en God geen rust laten, totdat de verlossing komt. In geloof mogen ze rekenen op de vaste verzekering dat God hun gebed zal verhoren of beantwoorden.

Hiervan zegt onze Here Jezus: "God zal zeker recht doen aan zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen laten wachten? Nee! (luc. 18:7). Uit elk land klinken signalen dat de Kerk van Christus haar invloed op haar leden verliest, onder invloed van de macht van de wereld en de daaruit volgende wereldsgezindheid. Er is maar heel weinig bewijs van Gods aanwezigheid door de bekering van zondaars op de heiligheid van Zijn volk. Vij de grote meerderheid van Christenen is er een volslagen veronachtzaming van Christus' oproep om deel te nemen aan de uitbreiding van zijn Koninkrijk. De kracht van de Heilige Geest wordt slechts in geringe mate ervaren.

Tussen alle discussies ten aanzien van wat gedaan kan worden om jong en oud te interesseren in de studie van Gods Woord of om liefde op te wekken voor de samenkomsten in zijn huis, hoort men maar weinig over de absolute noodzaak van de kracht van de Heilige Geest in de bediening. Men ziet maar weinig sporen van de overtuiging en belijdenis dat het komt door gebrek aan gebed dat de werking van de Geest zo zwak is en dat alleen door verenigd, vurig gebed een verandering teweeggebracht kan worden. Als er ooit een tijd was dat Gods uitverkorenen dag en nacht om Hem zouden moeten roepen, dan is het nu! Wil jij, beste lezer(es), jezelf niet aan God offeren voor dit gezegende bemiddelingswerk en leren, het als het grootste voorrecht van je leven te rekenen, een kanaal te zijn door wiens gebeden Gods zegen op aarde kan worden gebracht?

Gebed
Vader, u wordt voor eeuwig geprezen, hoor ons bidden. Wil U zelf voorbidders opwekken, zoals U ze wil hebben. Geef ons, zo smeken wij U, mannen en vrouwen die altijd op U gericht zijn, die zich geen rust gunnen en U geen rust geven, totdat uw gemeente weer een lofzang is op aarde. Lieve Vader in de hemel, laat uw Geest ons leren bidden. Amen.

In 2022 vierden wij als Evangelische Gemeente Krimpen (EGK) dat wij inmiddels 25 jaar bij elkaar komen in Ontmoetingscentrum De Tuyter. Dit najaar hebben wij dit gedaan door middel van een benefietconcert met Reni en Elisa Krijgsman, bekend van de Opwekkingsconferenties en uitzendingen van Family7. Dit concert vond plaats op zaterdag 26 november.

Reni & Elisa Krijgsman

Hoe verliep het concert?
Het is een mooie avond geworden waarin wij gezegend werden met een afwisselend programma met solonummers en samenzangliederen. Helaas waren niet alle stoelen gevuld in De Tuyter, dus als u van plan was geweest om te komen en dat niet gedaan hebt omdat u bang was dat het al vol zou zitten; u heeft wat gemist! De opbrengst van het concert is bestemd voor het werk van Mercy Ships.

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram