Op deze pagina vindt u wekelijks een overzicht van de geplande activiteiten van de Evangelische Gemeente Krimpen, te beginnen met de Bijbeltekst van de week, de spreker van de komende zondag en ook de spreker van de zondag daarna.


En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
- Handelingen 1:10 en 11-


Zondag 28 mei 2023 (Pinksteren), 10:00 Samenkomst in De Tuyter. Spreker Robbin Mol.

Zondag 4 juni 2023, 10:00 Samenkomst in De Tuyter. Spreker Simon Joustra .

Bekijk eerdere preken in het Preek Archief

Iedere week wordt er een opname gemaakt van de preek. Deze wordt meestal in de loop van de maandag op de website geplaatst. U kunt deze preken terugvinden via de volgende link.

Preken terugluisteren (alleen audio) kan ook via het menu-item "Preken".

Huiskringen, kleine groepen, cel-groepen, groei-groepen, allemaal andere namen voor dezelfde gebeurtenis. Al sinds het begin van haar bestaan heeft de Evangelische Gemeente Krimpen bijeenkomsten bij gemeenteleden thuis, die momenteel door ons "kleine kringen" genoemd worden. Dit zijn dus bijeenkomsten in huiselijke kring waarbij tijd genomen wordt om elkaar beter te leren kennen, aandacht te hebben voor elkaars hoogte- en dieptepunten, te bidden en met elkaar te praten over een bepaald Bijbelgedeelte.

De komende tijd, tot aan de zomervakantie, zullen wij het met elkaar hebben over het Bijbelboek Nehemia. Nehemia was een interessante man, die hart had voor zijn volk, veel gebeden heeft, maar ook de handen uit de mouwen stak om daadwerkelijk de muren van Jeruzalem weer op te bouwen en zijn volksgenoten te bemoedigen en op te bouwen. Ook hield hij zich niet in als er een en ander recht gezet moest worden. Kortom het beloven de komende tijd interessante avonden te worden.

Lang geleden (tachtiger jaren van de vorige eeuw) bestond er in Haarlem een muziek/zanggroep die Efraïm heette. Ondergetekende was destijds een van de leden van die groep. Wij zongen toen ook over Nehemia in de "levende stenen musical" wellicht vindt u het leuk om die te luisteren. (ca. 9 minuten).

Levende Stenen | Nehemia | (c) Wiebe Glastra 1981.

Vindt u het leuk om deel te gaan nemen? Kom dan zondags naar onze gemeente en informeer naar de mogelijkheden.

Joop Muis

Tot aan Pasen gaan we verschillende vragen langs die Jezus zijn leerlingen en omstanders vroeg. Hij stelde deze vragen toen in een heftige tijd, zowel historisch, maatschappelijk als geestelijk. Sommige vragen kunnen daardoor soms heel diep gaan, of kunnen we ervaren als stellig of uitdagend. Jezus stelde deze vragen juist om iets los te maken in Zijn omstanders. Wat de vragen ook met je doen, weet dat onze Heer met (w/b)armhartigheid naar ons kijkt. Dat zijn doel steeds is geweest, doorzetten tot het eind om God's wil te doen en ons daarmee een hoopvolle toekomst te geven!


8/4/2023 | Jezus heeft alles doorstaan. Zoveel meegemaakt, maar dit was iets nieuws. Een dieptepunt… Jezus kon zich niet meer optrekken aan zijn Vader. Hij moest de pijnlijke vernederende en dodelijke straf alleen dragen. Lijden in eenzaamheid. Waarom, waarvoor? Misschien wel omdat jou en mijn zonde aan Hem kleefden… Lees : Mattheüs 27:46

Zaterdag 8 april 2023 | Mattheüs 27:46

Pasen 2023. De Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk opgestaan!
De 40 dagentijd is voorbij, maar Simon heeft nog een toegift gemaakt.

Pasen 2023 | Toegift!

Oudere vragen . . .

Donderdag 16 maart vervolgen wij onze serie Bijbelstudieavonden over een "Bijbelse gemeente". Deze keer zal de avond worden verzorgd door Martin Penning en heeft als titel "Een liefhebbende/verzorgende gemeente". Martin en zijn vrouw Jeanet zijn sinds 2016 verbonden aan een fulltime Bijbelschool genaamd Gospel for Europe. Deze bijbelschool was eerst gevestigd in Hilversum. Na drie jaar is de Bijbelschool in 2019 verhuisd naar Amerongen en gevestigd in Hebron, waar ze verder is gegaan onder de naam Gospel Mission. Het gebouw Hebron herbergt naast Gospel Mission ook de parttime Bijbelschool Filadelfia en de platforms Hart voor het Gezin en Hart voor de Gemeente. Deze vier bedieningen functioneren onder de overkoepelende stichting Hebron Missie.
Het is ons verlangen dat Hebron een plek mag zijn waar studenten worden onderwezen en velen worden bemoedigd en toegerust. Onze rol binnen de organisatie is het samenleven met de fulltime studenten van Gospel Mission. Jeanet is mentor van de vrouwen en Martin van de mannen. Daarnaast verzorgt Martin lessen voor zowel de fulltime, als de parttime Bijbelschool.

Om de week hebben wij in de Evangelische Gemeente Krimpen een speciale gebedsavond waarin voorbede gedaan wordt voor de gemeente, gemeenteleden en de wereld om ons heen. Gebedsavonden zijn nooit populair. Het aantal bezoekers is nooit geweldig groot. Dat schijnt al een lang voorkomend 'probleem' te zijn want Andrew Murray (1828 - 1917) schrijft hier ook al over in zijn bijbels dagboek getiteld "Gods beste geheimen voor uw dagelijks geloofsleven". Het stukje voor 7 februari luidt als volgt:

O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren geposteerd die dag en nacht tot God zullen roepen voor de vervulling van zijn beloften. Neem geen rust, u die bidt, en geef God geen rust tot Hij Jeruzalem een hecht fundament geeft en zij over de hele wereld respect en bewondering afdwingt. (Jesaja 62:6,7)

Wachters worden gewoonlijk gezet op de muren van een stad om de heersers te waarschuwen voor komend gevaar. God stelt wachters aan, niet alleen om de mensen te waarschuwen, vaak willen ze niet luisteren, maar ook om op Hem een beroep te doen hen te hulp te komen wanneer er nood is of de vijand dreigt. Het kenmerk van echte voorbidders is dat ze nooit zullen zwijgen, dat zij zicht dag en nacht geen rust gunnen en God geen rust laten, totdat de verlossing komt. In geloof mogen ze rekenen op de vaste verzekering dat God hun gebed zal verhoren of beantwoorden.

Hiervan zegt onze Here Jezus: "God zal zeker recht doen aan zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen laten wachten? Nee! (luc. 18:7). Uit elk land klinken signalen dat de Kerk van Christus haar invloed op haar leden verliest, onder invloed van de macht van de wereld en de daaruit volgende wereldsgezindheid. Er is maar heel weinig bewijs van Gods aanwezigheid door de bekering van zondaars op de heiligheid van Zijn volk. Vij de grote meerderheid van Christenen is er een volslagen veronachtzaming van Christus' oproep om deel te nemen aan de uitbreiding van zijn Koninkrijk. De kracht van de Heilige Geest wordt slechts in geringe mate ervaren.

Tussen alle discussies ten aanzien van wat gedaan kan worden om jong en oud te interesseren in de studie van Gods Woord of om liefde op te wekken voor de samenkomsten in zijn huis, hoort men maar weinig over de absolute noodzaak van de kracht van de Heilige Geest in de bediening. Men ziet maar weinig sporen van de overtuiging en belijdenis dat het komt door gebrek aan gebed dat de werking van de Geest zo zwak is en dat alleen door verenigd, vurig gebed een verandering teweeggebracht kan worden. Als er ooit een tijd was dat Gods uitverkorenen dag en nacht om Hem zouden moeten roepen, dan is het nu! Wil jij, beste lezer(es), jezelf niet aan God offeren voor dit gezegende bemiddelingswerk en leren, het als het grootste voorrecht van je leven te rekenen, een kanaal te zijn door wiens gebeden Gods zegen op aarde kan worden gebracht?

Gebed
Vader, u wordt voor eeuwig geprezen, hoor ons bidden. Wil U zelf voorbidders opwekken, zoals U ze wil hebben. Geef ons, zo smeken wij U, mannen en vrouwen die altijd op U gericht zijn, die zich geen rust gunnen en U geen rust geven, totdat uw gemeente weer een lofzang is op aarde. Lieve Vader in de hemel, laat uw Geest ons leren bidden. Amen.

In 2022 vierden wij als Evangelische Gemeente Krimpen (EGK) dat wij inmiddels 25 jaar bij elkaar komen in Ontmoetingscentrum De Tuyter. Dit najaar hebben wij dit gedaan door middel van een benefietconcert met Reni en Elisa Krijgsman, bekend van de Opwekkingsconferenties en uitzendingen van Family7. Dit concert vond plaats op zaterdag 26 november.

Reni & Elisa Krijgsman

Hoe verliep het concert?
Het is een mooie avond geworden waarin wij gezegend werden met een afwisselend programma met solonummers en samenzangliederen. Helaas waren niet alle stoelen gevuld in De Tuyter, dus als u van plan was geweest om te komen en dat niet gedaan hebt omdat u bang was dat het al vol zou zitten; u heeft wat gemist! De opbrengst van het concert is bestemd voor het werk van Mercy Ships.

De crisis is niet voor iedereen hetzelfde. De komende periode mogen wij bijdragen aan een actie voor een school in een minder bedeelde wijk in Rotterdam, waar een van onze gemeenteleden contact mee heeft. Het gaat om de school 'Het Bergkristal'. Op deze school zijn er veel kinderen die 's morgens zonder ontbijt op school komen of niets meenemen voor de lunch. Ze hebben geen warme winterjas of warme trui en het vieren van zoiets als Sinterklaas is voor deze kinderen een utopie.

Er wordt nu door het maatschappelijk werk van deze school een actie opgestart om speelgoed in te zamelen wat de ouders op school kunnen komen inpakken, zodat deze kinderen toch een leuke pakjesavond kunnen vieren. Daarnaast gaat de school ook warme winterjassen en truien inzamelen, zodat de kinderen zich warm kunnen gaan kleden. Om ook in de gebrekkige voedselsituatie te voorzien wil Het Bergkristal ook voedselbonnen aan de ouders gaan uitdelen, waarvoor natuurlijk financiële middelen nodig zijn. Kortom de nood is best wel hoog.

Als u iets kunt bijdragen, in de vorm van (goed en heel) gebruikt speelgoed, winterjassen of truien die niet meer passen, dan kunt u die na de herfstvakantie meenemen naar de samenkomst van de EGK op zondagmorgen. Een financiële bijdrage kan worden overgemaakt via de rekening van onze gemeente (NL22 RABO 0361 920 377) onder vermelding van "schoolactie".

CSBO Bergkristal is een school voor speciaal basisonderwijs. De school is gevestigd in Rotterdam Noord in de wijk “Liskwartier” en telt 78 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Het Oude Noorden, Crooswijk en Schiebroek-zuid. De wijk het Oude Noorden staat in de top 10 van armste wijken van Nederland. Het onderwijs dat gegeven wordt is gebaseerd op ervaringsgericht onderwijs: het proces is net zo belangrijk als het doel. Dit alles binnen de basisprincipes: welbevinden, betrokkenheid en verbinding.

Van 27 tot en met de 31e juli was er voor de 16e keer de Barnabas conferentie. Deze keer gehouden in het Nehemia centrum in Progradec, Albanië.

Meer dan 100 deelnemers uit zeven kerken uit Albanië en Noord-Macedonië namen deel aan dit evenement. We waren ook blij met vele bezoekers uit Nederland die gezegend waren door de conferentie en van plan zijn om jongeren uit hun kerken naar onze volgende conferentie in 2023 te brengen.
De sfeer tijdens de conferentie was geweldig. 60% van de deelnemers was er voor de eerste keer en ze vonden het erg leuk. De prediking van Zoran, Memli, Sara en Robert was geweldig en de jongeren leerden veel uit het woord van God door hun prediking. Dit keer waren er vier workshops over games door Memli, door Bledi over media, Sara en Migi over drama/pantomime en ten slotte Whitney en Niku een workshop over muziek. In die workshops waren de jongeren erg geïnteresseerd en hebben ze veel geleerd hoe ze het evangelie konden prediken tijdens de outreaches terwijl ze teruggingen naar hun thuisgemeenten.
Deze keer hadden we ook een paar ouders van die tieners die dit evenement een of twee avonden bijwoonden en ze waren erg blij dat hun kinderen zo'n conferentie bijwoonden. We verwelkomen ze in onze midden om ons de hele dag te vergezellen en ze werden ook ons ??dierbaar.
Aan het einde van de conferentie planden we de data van de 2023-conferentie en deze zullen van 26-30 augustus zijn.

Bedankt voor jullie gebeden en steun
Renato Jani

Hieronder een foto impressie van de conferentie

Vanaf 2 maart tot en met 17 april volgden wij hier de weg van Jezus naar Goede Vrijdag en Pasen. Het verhaal begint op het hoogtepunt van Jezus' bediening op aarde en eindigt op eerste paasdag. De tekstgedeelten worden gelezen door volwassenen en kinderen van de Evangelische Gemeente Krimpen en kunt u terughoren via www.egkrimpen.nl/podcast

Er worden verschillende Bijbelvertalingen gebruikt bij het voorlezen, variërend van de Bijbel in Gewone taal tot de Herziene Statenvertaling.

In 2022 bestaat de Evangelische Gemeente Krimpen 25 jaar!

Dat is natuurlijk iets om niet zo maar voorbij te laten gaan. Feestje! Zondag 2 januari hebben wij dit al een beetje gevierd met wat lekkers bij de koffie en een korte terugblik op de begintijd van de gemeente. Uiteraard zullen er meer bijzondere activiteiten worden ontplooid, zoals een reünie met oud leden en bezoekers, een gemeenteweekeinde in Amerongen vlak voor de zomer, een (benefiet) concert half oktober met bekende zangers uit evangelisch Nederland en een 'Johannes de Heer' avond in november. Houdt deze website in de gaten voor verder nieuws.

De reünie voor oud leden en bezoekers heeft inmiddels plaatsgevonden. Er zijn foto en video opnames gemaakt. Was je één van de genodigden, (ook als je niet geweest bent) dan kan je een link aanvragen naar deze opnames. Stuur daarvoor even een mailtje naar info@egkrimpen.nl, dan hebben we gelijk het goede e-mailadres om de link naartoe te sturen.

Een gedicht van Sylvia Heine.

Ontmoeten

Ik wil je ontmoeten
Ik wil je zien
Het is lang geleden
Een maand of tien?
Ik wil met je spreken
Hoe is het nu?

Ik wil met je delen
Ik wil met je helen
Ik wil met je zingen
Hier en nu

Wat heeft je bewogen?
Wat heb je geleerd?
Wat heb je ontvangen?
Is je hart ongedeerd?

't Is fijn je te horen
Je stem lief en teer
Een woord uit jouw mond
Van onz' lieve Heer

Dank U mijn Jezus
Voor broer en voor zus
Elkaar in Geest te Ontmoeten
En in alle rust

Gedicht, Sylvia Heine- van Tol

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram