40 dagen - 40 vragen (archief)

7 april 2023

Op deze pagina zijn de voorgaande vragen te vinden van de 40-dagentijd van 2023


7/4/2023 | Jezus had kunnen optreden. Zoals hij deed bij de tempel. Er zou waarschijnlijk vanuit de bevolking voldoende steun zijn voor een flinke rel. Maar Jezus wist wat zijn missie was. Hij klemde de kaken op elkaar en ging als een lam naar de slachtbank. Lees : Mattheüs 26:5

Vrijdag 7 april 2023 | Mattheüs 26:55

6/4/2023 | Jezus wist wat moest komen. Maar verraden worden met een kus…. dat is gruwelijk. Een kus zo zacht die zou leiden tot een straf onverdiend en afschuwelijk… Lees: Lukas 22:48

Donderdag 6 april 2023 | Lukas 22:48

5/4/2023 | En garde! Een Franse roep in de strijd. Let op, zet je schrap. Er zijn momenten waarop we 'en garde' moeten zijn: wees waakzaam en bidt! Lees: Lukas 22:46 en Mattheüs 26:40

Woensdag 5 april 2023 | Lukas 22:46 en Mattheüs 26:40

4/4/2023 | Eens zullen we onze Heer ontmoeten, face to face. Dat zal wat zijn! Jezus zegt dat we bij het helpen van mensen, Hem zelf ontmoeten. Elke keer als je iemand te eten geeft die honger heeft, geef je Mij te eten. Laten we Hem zoeken door te zorgen voor onze naasten! Lees: Johannes 14: 9-10

Dinsdag 4 april 2023 | Johannes 14: 9-10

3/4/2023 | Waar we ook zijn. Hoe glansrijk onze carrière verloopt en hoe succesvol we ook zijn. We zullen altijd een Vader hebben die ons thuis verwacht. Een Vader die zo goed is dat wij alleen maar kunnen zeggen: Vader, ik ben niet goed genoeg, laat me een dienaar zijn… maar Hij is al die tijd bezig geweest om een prachtig plekje te maken… voor jou en mij. Lees : Johannes 14:2

Maandag 3 april 2023 | Johannes 14:2

1/4/2023 | Ben je goed verzekerd? We hebben een verzekeraar die een hele brede dekking biedt. Duur, nee hoor gratis. Deze verzekering heet Providentia; God voorziet Lees: Lukas 22:35

1 april 2023 | Lukas 22:35

31/3/2023 | Wat een bijzondere les. Een van de hoogste ambities in Gods Koninkrijk is dienstbaar zijn. Dat mogen we ons steeds voor ogen houden. Het kan soms heel moeilijk zijn…. Lees: Johannes 13:12

31 maart 2023 | Johannes 13:12

30/3/2023 | Wat een inspanning en emotie. Wat een lef en een heftigheid. Dat Jezus de markt op het tempelplein verstoord….. Dat doet Jezus om een plaats van gebed te beschermen. Iedereen mag vrijmoedig komen tot de Troon van Genade. Wat is jou plek van gebed? Lees: Marcus 11:17

30 maart 2023 | Marcus 11:17

29/3/2023 | Stel dat je al wist wat er morgen staat te gebeuren. Zou dat prettig zijn of geeft dat spanning. Jezus wist wat er zou komen en ging Zijn lijden dapper tegemoet. Bedankt voor Uw moedwilligheid, voor ons bereidt de straf te dragen! Lees: Johannes 12:27

29 maart 2023 | Johannes 12:27

28/3/2023 |🎼 Hij is de Rots waarop ik sta, de Vaste Grond voor mijn bestaan…… ook vandaag wil Jezus ons dragen! Lees: Lukas 20:17

28 maart 2023 | Lukas 20:17

27/3/2023 | Jezus vertelt ons gelijkenissen. Zodat we een levendig beeld kunnen krijgen van onze Hemelse Vader. Luister maar naar wat Jezus ons leert over Onze Vader…… Lees: Lukas 20:13

27 maart 2023 | Lukas 20:13

25/3/2023 | Het Eeuwige leven, dat is U kennen…. schrijft Johannes. Het kennen van God is van vitaal belang. Ook wij zijn discipelen die elke dag een beetje meer gaan begrijpen van het Goed Nieuws. Wat heb jij het afgelopen tijd geleerd over wie Jezus voor jou is? Welke geloofsvragen heb je nog. Stel ze aan je Rabbi! Lezen : Marcus 9:12

25 maart 2023 | Marcus 9:12

24/3/2023 | Bedenk je een feest, met fantastisch gezelschap en heerlijk eten. Stel je voor dat je zou durven te zingen en dansen. Net als de zwervers uit de gelijkenis zullen wij ons verwonderen aan het Grote Bruiloftsfeest! Lezen : Mattheüs 22:12

24 maart 2023 | Mattheüs 22:12

23/3/2023 | Jezus Waarheid staat regelmatig lijnrecht tegenover aardse waarheden. Die waarheden kunnen heel begrijpelijk zijn, zelfs tot jaloersheid wekken. Maar wij hebben ontdekt en blijven ontdekken dat Dé Waarheid eeuwigheidswaarde heeft! Lezen : Mattheüs 16:26

23 maart 2023 | Mattheüs 16:26

22/3/2023 | God weet al wat we nodig hebben voordat we het nodig hebben. Sommige dingen geeft hij ons in onze slaap…. en sommige dingen moeten we gewoon vragen…. andere dingen geeft God niet omdat het niet goed voor ons is. Abba U bent werkelijk een Vader! Lezen : Mattheüs 20:32


22 maart 2023 | Mattheüs 20:32

21/3/2023 | Zou je wel eens wat willen zeggen tegen de minister president. Of een half uurtje met Putin of Xi. Wat zou je zeggen, zouden ze naar je luisteren. Onze God luistert welwillend naar ons. Bijzonder om te beseffen. Lezen : Lucas 18:7

21 maart 2023 | Lukas 18:7

20/3/2023 | We hebben een Vader die een zwak heeft voor de zwakken en moeite heeft met trots. Een Vader die veel van de kleintjes houdt en voor ze opkomt. Verhinder ze niet, maar zegen de nieuwe generatie. Ook voor hen is het Koninkrijk van God! Lezen : Mattheüs 18:12

20 maart 2023 | Mattheüs 18:12

18/3/2023 | Wat een wonder! Jezus is niet alleen een rabbi, niet alleen een profeet, maar Hij heeft macht over leven en dood! Hij is bij machte meer te doen dan wij bidden en beseffen. Dat is onze Heer!
Lezen : Johannes 11:34

18 maart 2023 | Johannes 11:34

17/3/2023 | Jezus uitspraken zijn niet te verwaarlozen. Kom op, eeuwig leven voor wie in Hem geloofd! Voor velen is het aanstootgevend, maar voor ons is het redding! Halleluja, Heer geef ons van dat Levend water. Heer ik geloof! Lezen : Johannes 11:26

17 maart 2023 | Johannes 11:26

16/3/2023 | Elke dag mogen we God danken. Voor grote en kleine dingen: Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Lezen : Lukas 17:17

16 maart 2023 | Lukas 17:17

15/3/2023 | Jij hebt jou waarheid en een ander ziet het weer anders. Als we elkaar respecteren in de verschillen kunnen we in vrede samenleven. Dat is een gedachte die veel mensen delen. Jezus is echter wel problematisch voor die filosofie. Hij is namelijk de Weg, de Waarheid en het Leven! Toch is Jezus is benieuwd naar jou waarheid en stelt de vraag: wie zeg jij dat Ik Ben? Lezen : Mattheüs 16:15

15 maart 2023 | Mattheüs 16:15

14/3/2023 | Eigen schuld, dikke bult. Een mens is zelf verantwoordelijk voor wat hem overkomt. Change your destiny…… dat zijn zomaar een paar uitspraken die je wel eens hoort. De werkelijkheid is complex. We hebben het niet in de hand, maar wel invloed. Onze hoop is echter onze Heer Jezus, want Hij is dagelijks bezig om alle dingen ten goede te keren voor ons! Lezen : Lukas 13:4

14 maart 2023 | Lukas 13:4

13/3/2023 | O wat doe ik nu….. Wat ik nu denk slaat nergens op….. De meeste van ons hebben een levendig geweten. Dat is een geschenk hoewel het ook vaak lastig is. Het helpt ons om ons gedrag aan te passen ten goede. De Heer kijkt naar ons binnenste en ziet niet naar de uiterlijke mens. Bedankt dat U ons innerlijke mens toetst en helpt groeien! Lezen: Johannes 8:10

13 maart 2023 | Johannes 8:10

11/3/2023 | Kijk om je heen en zie je naaste. Waar ben je nu? Sta je in de Bibliotheek, op je werk, zit je in de klas? Naar wie kijk je nu? Wie kijkt er naar jou met vragende ogen? Kan je iets betekenen, doe het maar. God weet dat je het druk hebt, dat je zelf hulp nodig hebt. Wees een naaste voor de ander. God heeft beloofd voor jou te zorgen. Wie weet; misschien wel door je naaste in te schakelen.
Lezen: Lukas 10:36

11 maart 2023 | Lukas 10:36

10/3/2023 | Vragen stellen is heel goed. Je leert een hoop van het stellen van de juiste vragen. Een leraar wordt vaak blij van een goede vraag. Dat verondersteld betrokkenheid bij de lesstof en een goed verstand. Een vraag kan echter ook heel anders klinken. Achterdocht, twijfel, boosheid. Soms zijn we ons zelf niet bewust van de gevoelens die achter een vraag liggen. Als we geconfronteerd worden met een wonder of openbaring van God moeten we dit echter zonder twijfel ondergaan. Geen ruimte voor ruis! Lezen: Mattheüs 14:31

10 maart 2023 | Mattheüs 14:31

9/3/2023 | De thuisbasis van Jezus stond niet voor Hem open. De plek waar Jezus zo veel tijd had doorgebracht verachte Hem. Ook wij kunnen soms zo gewend zijn geraakt aan Jezus woorden, aan het wandelen in geloof, dat we blind kunnen zijn voor Gods Woord of Leiding. Laten we ons weer oefenen in het blind volgen, we zouden er nog wat van kunnen leren 😉 Lezen: Mattheüs 11:23

9 maart 2023 | Mattheüs 11:23

8/3/2023 | Oei harde taal. Voel je je direct aangesproken als slecht mens. Jezus spreekt hier de mens in het algemeen aan. Laten we toegeven: als mensheid neigen we eerder naar slecht dan goed. Toch is er veel moois op deze aarde. En wij mogen zeggen dat we vrijgekocht zijn van de zonde. Voel je dus niet veroordeeld maar neem elke les van Jezus ter harte! Lezen Lukas 11:13

8 maart 2023 | Lukas 11:13

7/3/2023 | Waar zouden wij gaan Heer, U hebt woorden van Eeuwig leven. We kunnen soms zo dorstig rondwandelen als een hert, zo zoekend en verlangend. Wat een vervulling als we een slok mogen nemen van het Levende Water! Lees Johannes 6:67

7 maart 2023 | Johannes 6:67

6/3/2023 | Ja ik geloof in U Heer. U bent de Vredevorst. Toch brengt het geloof in U niet alleen maar gemakken met zich mee. Soms is het zelfs zwaar of ongemakkelijk om de goede strijd te blijven strijden. Maar ondanks alles blijft ons hart zingen: U zij de Glorie! Lees: Lukas 12:51

6 maart 2023 | Lukas 12:51

04/03/2023 | Er zijn veel dingen op de wereld die je niet in waarde kunt uitdrukken. Dingen die je niet kunt kopen, niet kunt bezitten. Wat is de waarde van een vriendelijke begroeting, van een prachtige zonsondergang, van een knuffel of een kus. Jezus daagt ons uit om verder te kijken dan onze portemonnee of status reikt. Iets of iemand kan onbelangrijk lijken, maar de Schepper heeft het gemaakt! Lees Lucas 12:6

4 maart 2023 | Lucas 12:6

03/03/2023 | Iedere handige Harry zal zeggen dat je niet aan een klus moet beginnen als je niet het juiste gereedschap hebt. Een juiste tool is het halve werk! Als we werken in Gods Koninkrijk hebben we vaak het gevoel met lege handen te staan. Heer ik heb geen idee hoe ik dit moet klaarstomen....
Heer we hebben zo vaak niet het juiste gereedschap. Maar 1 ding weet ik zeker: met mijn God spring ik over een muur! En, U bereid ons een weg. Lees: Marcus 6:38

3 maart 2023 | Marcus 6:38

2/3/2023 | Een beetje gezonde angst is niet verkeerd. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat angstig is bij een drukke weg, of bij de rand van de sloot. Maar er is ook zoiets als ongezonde angst. Dat is een slechte raadgever. We zijn ons niet altijd bewust wat in ons binnenste roert. Maar gelukkig dienen we een Heer die ons binnenste kent, onze nieren toetst. Hij kent ons en omgeeft ons! Lees Mattheüs 8:26

2 maart 2023 | Mattheüs 8:26

1/3/2023 | Jezus volgen, dat is wat we willen! De Geest is gewillig maar....
Jezus roept ons op om echt te zijn. Uit één stuk. Zonder verschillen tussen gedrag en intentie. Nietmet allerlei goede intenties zonder uitwerking. Geen uitwerking zonder gehoorzaamheid. Oei, op alle fronten trouw zijn is moeilijk voor ons. Voel je aangespoord om te beginnen met gehoorzaamheid! Ben jij vandaag op enige manier aangesproken door de Heer? Lees Lucas 6:46

1 maart 2023 | Lucas 6:46

28/2/2023 | Een betere wereld begint bij jezelf. Een bekende uitspraak die heel Bijbels is. Het is niet raar dat we vol met ideeën zitten over  hoe anderen dingen beter zouden kunnen doen. Het is tenslotte makkelijker om te beoordelen wat je ziet gebeuren, vergeleken met hoe moeilijk het is om je eigen beweegredenen te pijlen. Dat is veel minder tastbaar. Toch daagt Jezus ons uit om meer energie te steken in onze eigen verantwoordelijkheid, dan in het corrigeren van de ander.  Blijf echter ook energie steken in het corrigeren van de ander; om er samen beter van te worden! Lees Mattheüs 7:3

28 februari 2023 | Mattheüs 7:3

27/2/2023 | Wat een heerlijke dag. Kijk om je heen en zie de natuur voorzichtig uit de winterstand komen. Ook jij bent wonderlijk gemaakt, alles er op en er aan. Vergeet niet dat je een prachtig maaksel bent, door een vaardig kunstenaar ontworpen. Lees Mattheüs 6:30

27 februari 2023 | Mattheüs 6:30

24/2/2023 | We zijn zo vaak -terecht!- trots op onze zelfredzaamheid. We houden onze broekriem zelf wel op. Toch zijn de dagelijkse zorgen een belangrijke reden voor een hoop psychisch lijden in onze maatschappij. Zo is het altijd geweest en zo blijft het ook. Maar Jezus wil een besef bij ons losmaken. We weten het wel, maar toch... Lees Mattheüs 6:25

24 februari 2023 | Mattheüs 6:25

23/2/2023 | Lege vaten zijn we soms, met weinig te geven. Maar er is een Heer die geeft in overvloed! | Mattheüs 5: 46-47

23 februari 2023 | Mattheüs 5: 46-47

22/2/2023 | Mattheüs 5:13

22 februari 2023 | Mattheüs 5:13
Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram