De crisis is niet voor iedereen hetzelfde. De komende periode mogen wij bijdragen aan een actie voor een school in een minder bedeelde wijk in Rotterdam, waar een van onze gemeenteleden contact mee heeft. Het gaat om de school 'Het Bergkristal'. Op deze school zijn er veel kinderen die 's morgens zonder ontbijt op school komen of niets meenemen voor de lunch. Ze hebben geen warme winterjas of warme trui en het vieren van zoiets als Sinterklaas is voor deze kinderen een utopie.

Er wordt nu door het maatschappelijk werk van deze school een actie opgestart om speelgoed in te zamelen wat de ouders op school kunnen komen inpakken, zodat deze kinderen toch een leuke pakjesavond kunnen vieren. Daarnaast gaat de school ook warme winterjassen en truien inzamelen, zodat de kinderen zich warm kunnen gaan kleden. Om ook in de gebrekkige voedselsituatie te voorzien wil Het Bergkristal ook voedselbonnen aan de ouders gaan uitdelen, waarvoor natuurlijk financiële middelen nodig zijn. Kortom de nood is best wel hoog.

Als u iets kunt bijdragen, in de vorm van (goed en heel) gebruikt speelgoed, winterjassen of truien die niet meer passen, dan kunt u die na de herfstvakantie meenemen naar de samenkomst van de EGK op zondagmorgen. Een financiële bijdrage kan worden overgemaakt via de rekening van onze gemeente (NL22 RABO 0361 920 377) onder vermelding van "schoolactie".

CSBO Bergkristal is een school voor speciaal basisonderwijs. De school is gevestigd in Rotterdam Noord in de wijk “Liskwartier” en telt 78 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Het Oude Noorden, Crooswijk en Schiebroek-zuid. De wijk het Oude Noorden staat in de top 10 van armste wijken van Nederland. Het onderwijs dat gegeven wordt is gebaseerd op ervaringsgericht onderwijs: het proces is net zo belangrijk als het doel. Dit alles binnen de basisprincipes: welbevinden, betrokkenheid en verbinding.

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram