Huiskringen, kleine groepen, cel-groepen, groei-groepen, allemaal andere namen voor dezelfde gebeurtenis. Al sinds het begin van haar bestaan heeft de Evangelische Gemeente Krimpen bijeenkomsten bij gemeenteleden thuis, die momenteel door ons "kleine kringen" genoemd worden. Dit zijn dus bijeenkomsten in huiselijke kring waarbij tijd genomen wordt om elkaar beter te leren kennen, aandacht te hebben voor elkaars hoogte- en dieptepunten, te bidden en met elkaar te praten over een bepaald Bijbelgedeelte.

De komende tijd, tot aan de zomervakantie, zullen wij het met elkaar hebben over het Bijbelboek Nehemia. Nehemia was een interessante man, die hart had voor zijn volk, veel gebeden heeft, maar ook de handen uit de mouwen stak om daadwerkelijk de muren van Jeruzalem weer op te bouwen en zijn volksgenoten te bemoedigen en op te bouwen. Ook hield hij zich niet in als er een en ander recht gezet moest worden. Kortom het beloven de komende tijd interessante avonden te worden.

Lang geleden (tachtiger jaren van de vorige eeuw) bestond er in Haarlem een muziek/zanggroep die Efraïm heette. Ondergetekende was destijds een van de leden van die groep. Wij zongen toen ook over Nehemia in de "levende stenen musical" wellicht vindt u het leuk om die te luisteren. (ca. 9 minuten).

Levende Stenen | Nehemia | (c) Wiebe Glastra 1981.

Vindt u het leuk om deel te gaan nemen? Kom dan zondags naar onze gemeente en informeer naar de mogelijkheden.

Joop Muis

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram