Zaterdag 15 juni is er een speciale dag voor vrouwen, die wordt gehouden in samenwerking met de Fonteinkerk. Het wordt een dag om samen de Here God te zoeken, plezier te hebben en gezegend te worden. Het thema is "Wees als Esther" naar aanleiding van het bijbelboek Esther. Het programma begint 's ochtends om 10.00 uur, maar de zaal is geopend vanaf 09.30 uur. Er zijn verschillende sessie met gelegenheid tot interactie na een plenair gedeelte. Om 12.00 uur is er een lunch. In verband met de catering is het noodzakelijk dat u zich opgeeft. U kunt zich registreren door het scannen van de bijgaande QR-code, die u naar uw bank-app brengt. De bijdrage (p.p.) is € 5,-- voor bestrijding van de onkosten. Als het niet lukt om het via de app te doen kunt u ook deze link naar een betaalverzoek gebruiken of € 5,-- overmaken naar de bankrekening van de Evangelische Gemeente Krimpen NL79 RABO 0361 920 377 onder vermelding van "Vrouwendag 2024".

Wanneer: Zaterdag 15 juni om 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
Locatie: Fonteinkerk, Burg. Aalberslaan 41, Krimpen aan den IJssel

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram