Hier kunt u luisteren naar een 'podcast' gelezen door gemeenteleden (jong en oud) van de Evangelische Gemeente Krimpen. Wij volgen de weg van Jezus naar Jeruzalem. Hoogtepunten: Goede Vrijdag en Pasen.

17 april 2022 - Pasen! - Marcus 16:1-20 - Lotte Punt
16 april 2022 - Stille zaterdag - Johannes 19:25-27 Mattheüs 27:45-56 - Kinderen en Jefta
15 april - Goede vrijdag - Lucas 23:26-42 - Dirk van Santen

Podcast archief

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram