Wat staat er op het programma?

21 mei 2023

Op deze pagina vindt u wekelijks een overzicht van de geplande activiteiten van de Evangelische Gemeente Krimpen, te beginnen met de Bijbeltekst van de week, de spreker van de komende zondag en ook de spreker van de zondag daarna.


En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
- Handelingen 1:10 en 11-


Zondag 28 mei 2023 (Pinksteren), 10:00 Samenkomst in De Tuyter. Spreker Robbin Mol.

Zondag 4 juni 2023, 10:00 Samenkomst in De Tuyter. Spreker Simon Joustra .

Bekijk eerdere preken in het Preek Archief

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram