Om de week hebben wij in de Evangelische Gemeente Krimpen een speciale gebedsavond waarin voorbede gedaan wordt voor de gemeente, gemeenteleden en de wereld om ons heen. Gebedsavonden zijn nooit populair. Het aantal bezoekers is nooit geweldig groot. Dat schijnt al een lang voorkomend 'probleem' te zijn want Andrew Murray (1828 - 1917) schrijft hier ook al over in zijn bijbels dagboek getiteld "Gods beste geheimen voor uw dagelijks geloofsleven". Het stukje voor 7 februari luidt als volgt:

O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren geposteerd die dag en nacht tot God zullen roepen voor de vervulling van zijn beloften. Neem geen rust, u die bidt, en geef God geen rust tot Hij Jeruzalem een hecht fundament geeft en zij over de hele wereld respect en bewondering afdwingt. (Jesaja 62:6,7)

Wachters worden gewoonlijk gezet op de muren van een stad om de heersers te waarschuwen voor komend gevaar. God stelt wachters aan, niet alleen om de mensen te waarschuwen, vaak willen ze niet luisteren, maar ook om op Hem een beroep te doen hen te hulp te komen wanneer er nood is of de vijand dreigt. Het kenmerk van echte voorbidders is dat ze nooit zullen zwijgen, dat zij zicht dag en nacht geen rust gunnen en God geen rust laten, totdat de verlossing komt. In geloof mogen ze rekenen op de vaste verzekering dat God hun gebed zal verhoren of beantwoorden.

Hiervan zegt onze Here Jezus: "God zal zeker recht doen aan zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen laten wachten? Nee! (luc. 18:7). Uit elk land klinken signalen dat de Kerk van Christus haar invloed op haar leden verliest, onder invloed van de macht van de wereld en de daaruit volgende wereldsgezindheid. Er is maar heel weinig bewijs van Gods aanwezigheid door de bekering van zondaars op de heiligheid van Zijn volk. Vij de grote meerderheid van Christenen is er een volslagen veronachtzaming van Christus' oproep om deel te nemen aan de uitbreiding van zijn Koninkrijk. De kracht van de Heilige Geest wordt slechts in geringe mate ervaren.

Tussen alle discussies ten aanzien van wat gedaan kan worden om jong en oud te interesseren in de studie van Gods Woord of om liefde op te wekken voor de samenkomsten in zijn huis, hoort men maar weinig over de absolute noodzaak van de kracht van de Heilige Geest in de bediening. Men ziet maar weinig sporen van de overtuiging en belijdenis dat het komt door gebrek aan gebed dat de werking van de Geest zo zwak is en dat alleen door verenigd, vurig gebed een verandering teweeggebracht kan worden. Als er ooit een tijd was dat Gods uitverkorenen dag en nacht om Hem zouden moeten roepen, dan is het nu! Wil jij, beste lezer(es), jezelf niet aan God offeren voor dit gezegende bemiddelingswerk en leren, het als het grootste voorrecht van je leven te rekenen, een kanaal te zijn door wiens gebeden Gods zegen op aarde kan worden gebracht?

Gebed
Vader, u wordt voor eeuwig geprezen, hoor ons bidden. Wil U zelf voorbidders opwekken, zoals U ze wil hebben. Geef ons, zo smeken wij U, mannen en vrouwen die altijd op U gericht zijn, die zich geen rust gunnen en U geen rust geven, totdat uw gemeente weer een lofzang is op aarde. Lieve Vader in de hemel, laat uw Geest ons leren bidden. Amen.

Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram