Welkom op onze website! Op deze pagina vindt u wekelijks een overzicht van de geplande activiteiten van de Evangelische Gemeente Krimpen, te beginnen met de Bijbeltekst van de week, de spreker van de komende zondag en ook de spreker van de zondag daarna.


Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.
-- Johannes 14:26 --

Zondag 26 mei 2024, 10:00 uur, Samenkomst in De Tuyter. Persoonlijke getuigenissen.

31 mei - 1 juni 2024

De kracht van ’s nachts bidden

Vervolgde christenen hebben het vooral ‘s nachts moeilijk. Velen liggen wakker of durven niet te slapen omdat ze last hebben van afschuwelijke nachtmerries of diepe angsten.

Nacht van Gebed: op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Jemen, Noord-Korea, Iran, Nepal en China.

Van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni 2024 is de Nacht van Gebed. Overal in Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden. U bent van harte uitgenodigd om, hardop of in stilte, mee te bidden.

In Krimpen wordt de Nacht van Gebed gehouden in de Rehobothkerk, Landerijen 1, Krimpen aan den IJssel.
Van 19.30 uur – 20.30 uur is er een speciaal kinderprogramma
Van 22.00 uur – 06.00 uur is de Nacht van gebed voor volwassenen
Om 05.00 uur hopen we een gezamenlijke gebedswandeling te maken.
U bent zowel de hele nacht welkom, als een gedeelte van de nacht.

Zondag 2 juni 2024, 10:00 uur, Samenkomst in De Tuyter. Spreker: Kenneth Terhaar.

Bekijk eerdere preken in het Preek Archief

Op zoek naar onze geloofsbelijdenis? Klik hier.

Zondag 19-05-2024 | Simon Joustra
Zondag 19-05-2024 | Simon Joustra

Zaterdag 15 juni is er een speciale dag voor vrouwen, die wordt gehouden in samenwerking met de Fonteinkerk. Het wordt een dag om samen de Here God te zoeken, plezier te hebben en gezegend te worden. Het thema is "Wees als Esther" naar aanleiding van het bijbelboek Esther. Het programma begint 's ochtends om 10.00 uur, maar de zaal is geopend vanaf 09.30 uur. Er zijn verschillende sessie met gelegenheid tot interactie na een plenair gedeelte. Om 12.00 uur is er een lunch. In verband met de catering is het noodzakelijk dat u zich opgeeft. U kunt zich registreren door het scannen van de bijgaande QR-code, die u naar uw bank-app brengt. De bijdrage (p.p.) is € 5,-- voor bestrijding van de onkosten. Als het niet lukt om het via de app te doen kunt u ook deze link naar een betaalverzoek gebruiken of € 5,-- overmaken naar de bankrekening van de Evangelische Gemeente Krimpen NL79 RABO 0361 920 377 onder vermelding van "Vrouwendag 2024".

Wanneer: Zaterdag 15 juni om 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
Locatie: Fonteinkerk, Burg. Aalberslaan 41, Krimpen aan den IJssel

Zondag 12-05-2024 | Herman Kesting
Zondag 12-05-2024 | Herman Kesting
Zondag 05-05-2024 | Joop Muis
Zondag 05-05-2024 | Joop Muis
Zondag 28-04-2024 | Jefta van Doorne
Zondag 28-04-2024 | Jefta van Doorne
Zondag 21-04-2024 | Job van Beek
Zondag 21-04-2024 | Job van Beek
Copyright © Evangelische gemeente Krimpen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram