Er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht.

(Psalm 22:31b)

Kinderdienst Evangelische Gemeente Krimpen
 
We willen de kinderen in ons midden door middel van de bijbel laten zien wie de Here Jezus is en we hopen de kinderen tijdens de kinderdienst iets van Gods liefde te laten zien. Ze krijgen handvatten mee voor de toekomst: bijbelkennis, het gevoel dat ze er toe doen en stukje opvoeding als het gaat om voor elkaar te zorgen, elkaar te vergeven en naar elkaar te luisteren.
 
Kortom, doen wat de Here Jezus ons leert !
 
De samenkomst/kinderlied
 
Alle kinderen blijven gedurende de eerste 25 minuten in de dienst in de grote zaal, daarna volgt het kinderlied. Door middel van het kinderlied wordt aan de kinderen op speelse wijze en op hun eigen niveau iets van het evangelie verteld. Aansluitend wordt een bijpassend lied gezongen. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de kinderen bij de dienst vergroot. Door het kinderlied mogen de kinderen ervaren dat er speciale tijd en aandacht voor hen is binnen de eredienst, de kinderen horen erbij, ze zijn waardevol. Daarnaast is het ook voor de kinderen een duidelijk herkenningspunt wanneer zij naar hun eigen dienst kunnen gaan.
 
Indeling kinderwerk
 
Onderbouw: groep 1 t/m 4  
 
Bovenbouw: groep 5 t/m 8
 
Praktische invulling van de kinderdienst
 
* Gebed
 
We bidden met de kinderen en stimuleren alle kinderen om hieraan mee te doen: de kinderen mogen zelf gebedsonderwerpen aandragen.
 
 * Collecte
 
Er wordt een collecte gehouden, de collecte is bestemd voor een zendingsdoel. Ieder jaar wordt een ander doel uitgezocht.Er wordt zoveel mogelijk een zendingsdoel gezocht gericht op kinderen om de kinderen van de gemeente optimaal te betrekken bij het zendingswerk.
 
 * Zingen
 
We zingen een aantal liedjes soms ondersteund door een gitaar en soms ondersteund door een CD.
 
* Bijbeltekst aanleren (bovenbouw)
 
We leren de kinderen op de eerste zondag van de maand een nieuwebijbeltekst aan, dit aanleren kan op verschillende manieren gebeuren, b.v. door de tekst op het bord te schrijven en telkens een woord uit te wissen of door competitieverband etc. De kinderen hebben allemaal een bijbeltekstblad en hierop worden alle bijbel teksten van een jaar genoteerd. Aan het einde van de maand wordt de tekst overhoord en krijgen de kinderen die de tekst op kunnen zeggen een sticker op hun bijbeltekstblad. Hierbij gaat het er niet om of de kinderen de tekst voor100% goed kunnen opzeggen, we kijken ook naar de inzet en de capaciteit van de kinderen.
 
 * Vertelling
 
Er wordt een bijbelverhaal voorgelezen of verteld. Dit gaat meestal n.a.v. een werkboek dat ongeveer 10 weken lang diverse onderwerpen rondom een zelfde thema behandelt.Soms maken we bij de vertelling gebruik van tekeningen uit kinderbijbels of(heel leuk!) flanelplaten. In het najaar wordt met de bijbelverhalen toegewerkt naar Kerst, in het voorjaar wordt toegewerkt naar Pasen en Pinksteren. Het volgende jaar zoeken weverhalen uit die nog niet verteld zijn, zodat de kinderen zoveel mogelijk verschillende bijbelverhalen te horen krijgen. Ook wordt er regelmatig een vrijc.q. zendingsverhaal verteld.
 
 * Verwerking
 
De verwerking wordt zoveel mogelijk betrokken op het verhaal en is heel gevarieerd. Dit kan zijn:
tekenen, knutselen,u itspelen van het bijbelverhaal, een quiz of een spel. Tijden de verwerking krijgen de kinderen wat te drinken en een koekje en vaak staat er gezellig een muziek-CD op.
 
Contactpersonen kinderwerk
Petra Remmers (coördinator)
Laatst bijgewerkt op 2021-03-14 14:24:03.

Evangelische Gemeente Krimpen
Bezoekadres: Ontmoetings centrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel