Visie  Evangelische Gemeente Krimpen: Toewijding  en  Overgave

Waar liefde woont daar gebiedt God zijn zegen.

God liefhebben boven alles. (Deuteronomium 6 vers 5)

 Zorg dragen voor elkaar.

*  Het vormen van een gemeenschap van geestelijke mensen.

    Het gaat om mensen die de Here Jezus gehoorzaam willen zijn op

    grond van Zijn Woord.

* We zien naar elkaar om.

*  We streven naar eenheid in verscheidenheid.

* Samenkomen in kleine kringen.

 Gelovig uitzien naar opwekking.

*  Dat wil zeggen door bidden, vasten en het prediken van het   

    Evangelie zal de Here ons de oogst binnen laten halen.

 Voorwaarden voor een vruchtbare Gemeente:

A. Toewijding,              B. Overgave

 Reality  check.

    Hoe staat het met:

*  Lezen, geloven en doen wat de Bijbel zegt.

*  Gebedsleven.

*  Bezoeken van de samenkomsten.

 

 

Laatst bijgewerkt op 2015-03-02 10:39:18.

Evangelische Gemeente Krimpen
Bezoekadres: Ontmoetings centrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel