Wie zijn wij
 
De Evangelische Gemeente Krimpen bestaat uit een gevarieerde groep christenen van verschillende afkomst. De Evangelische Gemeente Krimpen, afgekort EGK, is in 1997 gestart met het houden van samenkomsten in Krimpen aan den IJssel. 

Het doel van de EGK is:

Samenkomen om God te aanbidden, vanuit Zijn liefde elkaar te dienen en te trainen om meer op Christus te lijken en in Hem te groeien en anderen te winnen voor Gods Koninkrijk.

In de bovenstaande zin zijn vijf doelen terug te vinden waarop alles is terug te voeren wat God ons hier op aarde te doen geeft.
  • Samenkomen (gemeenschap)
  • Aanbidden (van God)
  • Dienen (van God en van elkaar)
  • Trainen (discipelschap)
  • Anderen winnen (evangelisatie)
Wanneer u hier meer van wilt weten nodigen wij u graag uit om onze samenkomsten te bezoeken.

 

Wat wij geloven 

De Evangelische Gemeente Krimpen belijdt dat de bijbel het onfeilbare woord van God is en daarom het uitgangspunt is van al ons denken en handelen. Ze belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is, die is gestorven voor onze zonden en die weer opgestaan is uit de dood en ze belijdt dat de kracht van de Heilige Geest zich wil openbaren in en door iedereen die gelooft.

 


Laatst bijgewerkt op 2021-03-14 14:24:03.

Evangelische Gemeente Krimpen
Bezoekadres: Ontmoetings centrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel